CV

"Med passion for at udvikle mennesker og organisationer"

- Ledelse


- Coaching


- Undervisning

 

- Specialpædagogik


MINE KOMPETENCER OG KVALIFIKATIONER


Efter mere end 10 år i den danske folkeskole har jeg tilegnet mig en bred undervisningserfaring med fokus på det specialpædagogiske område. Som koordinator for Pædagogisk Center for Autisme (PCA) har jeg fået mulighed at vokse i ansvar, hvilket har givet et stort interesse for ledelse. Ved PCA har jeg haft glæden af at arbejde meget tæt sammen med vores afdelingsleder og fået et godt indblik i det ledelsesmæssige maskinrum, bl.a. gennem at sidde med til ansættelsessamtaler, lave skemaer, udvikle vores personalehåndbog, være ansvarlig for organiseringen af vores værkstedsundervisning samt arbejde med inklusion og udslusningen af elever efter 9.klasse.


HVORDAN ER JEG SOM PERSON?


Jeg er robust og energisk og lægger stor vægt på, at tingene er i orden. Mine kollegaer vil nok beskrive mig som en, der holder fokus på opgaven, er glad og positiv og én, der ser muligheder, hvor andre ser problemer.

UDDANNELSE 


Lärarexamen (Idrott och hälsa)

+ Hälsopedagog (Kandidatexamen i Folkhälsovetenskap)

Dec 2007 - Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Stockholm, 4,5 år


Civilplikt - Räddningsman

Aug 2003 - Räddningsverket, Skövde, 5 måneder


Massageterapeut

Jan 2002 - Axelsons Gymnastiska Institut, Stockholm, 5 måneder


Student - Idrottsledarprogrammet

Juni 2001 - Rudbecksskolan, Sollentuna, 3 år


Curriculum Vitae

Afdelingsleder Centerafdelingen, Tåsingeskolen   [mar. 2021 - nu]


Afdelingsleder for mellemtrin og udskoling på Centerafdelingen ved Tåsingeskolen. Centerafdelingen er et specialpædagogisk skoletilbud fra 0-10.kl, for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Afdelingen har ca. 100 elever og 50 medarbejdere.

Lærer i J-klasserne på Dalumskolen   [jan. 2020 - feb 2021]


Klasselærer i en udskolingsklasse (7-9.kl) for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Undervisning i matematik, idræt, kristendom, engelsk.

Lærer og koordinator i Pædagogisk Center for Autisme (PCA) på Valhøj Skole   [jan. 2009 - juni 2019]


Klasselærer i en klasse med 6-8 elever med diagnose indenfor autismespectraet. Undervisning i matematik, historie, idræt, samfundsfag, kristendom, natur/teknologi og socialfag. Fra 2.-9.klasse.

Fra skoleåret 13/14 var jeg koordinator for hele PCA (i alt 5 år), med bred erfaring omkring skemalægning, teamledelse, konfliktløsning, ansættelsessamtaler, kommunikation, udviklingsprojekter … mv.

Lærervikar i Finland   [jan. 2008 - dec. 2008]


Jeg boede et år i Finland og arbejdede som lærervikar på forskellige skoler udenfor Helsinki.

Sommervikar som 1. assistent i Fakta, Amager   [Juli 2008]


Jeg fik fra start ansvaret for butikken i en måned, da den ordinære butikschef skulle på ferie. Dette indebar ansvar både over for kunder og ansatte

Frivilligt arbejde og tillidshverv

Kurser

TELEFON

+45 61 26 81 78